Dofinansowano ze środków
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pracowników na stanowiskach objętych projektem poprzez poprawę bezpieczeństwa pracy na wysokości na stanowisku monter stolarki budowlanej oraz ograniczenie obciążenia układu mięśniowo – szkieletowego.